Nusuk

香水时代版权所有

Nusuk Nusuk Blue Oud, 2020

0 人评价
前调:海水  菠萝  老鹳草  月桂叶  龙涎香  沉香(乌木)  橡木苔  广藿香
中调:老鹳草  月桂叶  龙涎香  沉香(乌木)  橡木苔  广藿香
后调:龙涎香  沉香(乌木)  橡木苔  广藿香

Nusuk Nusuk Nukhbat Al Oud, 2020

0 人评价
前调:柠檬  玫瑰  糖  香草  雪松  麝香  玫瑰  零陵香豆
中调:玫瑰  糖  香草  雪松  麝香  玫瑰  零陵香豆
后调:香草  雪松  麝香  玫瑰  零陵香豆

Nusuk Nusuk Oud Khas, 2020

0 人评价
前调:
中调:
后调:

Nusuk Nusuk Taraf Al Oud, 2020

0 人评价
前调:
中调:
后调:

Nusuk Nusuk Oud Hindi, 2020

0 人评价
前调:胡椒  琥珀  沉香(乌木)
中调:琥珀  沉香(乌木)
后调:沉香(乌木)

Nusuk Nusuk Nukhbat Al Musk, 2020

0 人评价
前调:榛子  柑橘  麝香  玫瑰  香草  树脂  木质香
中调:柑橘  麝香  玫瑰  香草  树脂  木质香
后调:玫瑰  香草  树脂  木质香