NeZ ZeN NeZ ZeN Carnaval

0 人评价
前调:柠檬  桃金娘  苦橙  依兰  马郁兰  麝香  安息香脂
中调:依兰  马郁兰  麝香  安息香脂
后调:麝香  安息香脂

NeZ ZeN NeZ ZeN Earl Grey

0 人评价
前调:柠檬  香柠檬  苦橙  葡萄柚  老鹳草  玫瑰  琥珀  茉莉
中调:老鹳草  玫瑰  琥珀  茉莉
后调:琥珀  茉莉

NeZ ZeN NeZ ZeN L'indomptable

0 人评价
前调:香柠檬  香根草  零陵香豆  橡木苔  檀香木  雪松
中调:香根草  零陵香豆  橡木苔  檀香木  雪松
后调:橡木苔  檀香木  雪松

NeZ ZeN NeZ ZeN Pleine Lune

0 人评价
前调:紫罗兰叶  柑橘  玫瑰  晚香玉  木质香  广藿香
中调:玫瑰  晚香玉  木质香  广藿香
后调:木质香  广藿香

NeZ ZeN NeZ ZeN Jasmin d'Eté

0 人评价
前调:柑橘  茉莉  玫瑰  依兰  琥珀  紫罗兰  公丁香
中调:茉莉  玫瑰  依兰  琥珀  紫罗兰  公丁香
后调:琥珀  紫罗兰  公丁香

NeZ ZeN NeZ ZeN Terre De Feu

0 人评价
前调:橙子  葡萄柚  树莓  木质香  琥珀  胡椒
中调:木质香  琥珀  胡椒
后调:琥珀  胡椒

NeZ ZeN NeZ ZeN Jardin Des Roses

0 人评价
前调:柠檬  橙子  铃兰  老鹳草  玫瑰  紫罗兰  茉莉  香草  公丁香  麝香
中调:玫瑰  紫罗兰  茉莉  香草  公丁香  麝香
后调:香草  公丁香  麝香

NeZ ZeN NeZ ZeN New York

0 人评价
前调:玫瑰  橙花  晚香玉  茉莉  麝香  龙涎香
中调:晚香玉  茉莉  麝香  龙涎香
后调:麝香  龙涎香

NeZ ZeN NeZ ZeN Mont Blanc

0 人评价
前调:薄荷  黑加仑  西瓜  铃兰  白松香  没药  芫荽  琥珀  愈创木
中调:铃兰  白松香  没药  芫荽  琥珀  愈创木
后调:芫荽  琥珀  愈创木

NeZ ZeN NeZ ZeN La Ballerine

0 人评价
前调:椴树花  橙花油  玫瑰  依兰  麝香  雪松
中调:玫瑰  依兰  麝香  雪松
后调:麝香  雪松