Lesli Wood Peterson

nosetime.com

TA的作品

克瑞尔 La Curie Incendo, 2015

9.2 分 26 人评价
气味:冷杉,余烬,焚香,鼠尾草,松树

克瑞尔 La Curie Larrea, 2014

6.5 分 10 人评价
气味:麝香,臭氧,香根草,皮革,三齿拉雷亚灌木

克瑞尔 La Curie Faunus, 2013

7 人评价
气味:沉香(乌木),雪松,香柠檬,木质香,干草

克瑞尔 La Curie Ossuary, 2013

2 人评价
气味:辛香料,绿檀木,妥鲁香脂,紫罗兰,焚香,鸢尾根

克瑞尔 La Curie Odyssey, 2016

1 人评价
气味:琥珀,乙烯基,安息香

克瑞尔 La Curie Sub Rosa, 2016

0 人评价
气味:广藿香,琥珀,烟草,墨水,芫荽,龙涎香